Bir Zamanlar İktisat

İktisadın bir sanat olduğunu söyleyebilir miyiz? Antik Yunan’da yaşadığımızı ve iktisadın sahip olunan mülkün yönetimiyle ilgili olduğunu varsayalım. O zaman cevabımız, “evet, sanattır” olacaktır. Ksenophon’un (Xenophon), hocası Sokrates’i konuşturduğu “Oikonomikos” kitabından bunu anlıyoruz. Elbette, o zamanlarda tartışmanın iktisadın bir bilim ya da sanat olup olmaması üzerine olmadığını bilmek gerekir.

Continue reading →

Kahverengi

Küçükken arkeolog olmayı düşündüğüm bir zaman vardı. Bu fikir nereden çıkmıştı hatırlamıyorum. Belki de doğduğum yerin aynı zamanda antik bir Yunan kenti olması ile alakalıdır. Anadolu’da birçok şehrimizin arkeolojik açıdan zengin olduğunu biliyoruz. Fakat bu zenginliğin bize neler kattığını tam olarak bilmiyor olabiliriz.

Continue reading →

Merhaba

Bundan yaklaşık 15 sene önce bloglar daha yeni yeni ortaya çıkıyorken, ben de blog yazmaya başlamıştım. Aslında zaten severek yaptığım bir şeyi, okumayı ve yazmayı, internet imkanlarını kullanarak farklı bir biçimde devam ettirmekten ibaretti bu. O zamanlar yeni olan internet teknolojileri, web 2.0 ve yazılımlar üzerine yorumlar yapıyordum ve o blog hatırı sayılır bir takipçiye sahipti. Yine o dönemlerde, blog haricinde bir süre bir bilgisayar dergisinde yazdım ve halen en çok kullanılan blog altyapısı olan WordPress’in ve diğer birtakım yazılımların Türkçe çevirilerini de sürdürdüm. 2007 yılının sonlarına doğru hem blog yazmayı hem de diğer yaptığım işleri bıraktım.

Continue reading →